czwartek, 14 kwietnia 2016

Jak zamówić jedzenie w restauracji?


Żeby przyjąć zamówienie:
 - Vous désirez ? [wu dezire] - czego Pan/ Pani sobie życzy?
 - Qu'est-ce que vous voulez? [keske wu wule] - Co Pan / Pani chce?
 - Qu'est-ce que vous prenez? [keske wu prene] - Co Pan / Pani bierze?

Żeby zamówić posiłek:
 - Je voudrais.....[żvudre]  - chciałbym...
 - J'aimerais...... [żemre] - chciałbym...
 - Je vais prendre {ż ve prądr] - wezmę...
 - Je prendrai....[ż prądre]- wezmę..
 - Pour moi, ......, s'il vous plait [pur mła.....sil wu ple] - Dla mnie, ....., proszę.
 - Pour moi, ça sera...... [pur mła sa sra] - Dla mnie będzie.......,

Żeby poprosić o poradę:
 - Qu'est-ce que vous me conseillez? [keske wu my kąseje] - Co mi Pan poleci?

Żeby spytać o wyjaśnienie:
 - Quel est le plat du jour? [kel e ly pla du żur] - jakie jest danie dnia?
 - Qu'est-ce que vous avez comme boissons / desserts? [keske wu zawe kom błasą / deser] - Co macie do picia / co macie jako deser?
 - Qu'est-ce que c'est.... [keske se] - co to jest....?
 - Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? [keskilja dą sy pla] - co jest w tym daniu?

Żeby poprosić o rachunek:
- L'addition, s'il vous plait! [ladisją sil wu ple]- poproszę rachunek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz